Translate webpage

Kretsloppsparken

kretsloppsparken.jpg 

 

Kretsloppsparken på Blåberget är en återvinningscentral för privatpersoner. Här tar vi emot farligt avfall, grovsopor, trädgårdsavfall osv. Det finns även möjlighet att lämna in saker och kläder till återbruk. Erikshjälpen Second Hand har en butik på området där de säljer saker till förmån för välgörande ändamål. 

 

Företagskunder hänvisas till Blåbergets avfallsanläggning. Telefon: 060-19 19 92.

 

För att besöket till Kretsloppsparken ska ske smidigt rekommenderar vi att ni använder er av packningsguiden. 

Packningsguide

 

Besöksadress: Knävland 164, 855 90 Sundsvall

Fraktioner på Kretsloppsparken

Farligtlavfall

Elavfall

Återbruk

Asbest

Fastlel

Däcklmedlfälg

Däcklutanlfälg

Bilbatterier

Metall

Brännbart

Ejlbrännbart

Trä

Tryckimpregneratlträ

Wellpapp

Trädgårdsavfall

Stenmaterial

Vitvaror

Kyllochlfrys

Återvinningsstation

 

 

 Senast ändrad: 2015-11-26 09:59

Kretsloppsparken

  Söndag, 4/ 12 

Stängt

Viktig information

Av säkerhetsskäl ska barn sitta kvar i bilarna under besöket på återvinningscentralen.

 

Bilar får ha en maxvikt på 3,5 ton, alltså bilar som kan framföras med B-körkort. Större fordon är inte tillåtna.

 

Asbest ska vara inslaget i plast när det lämnas. Stora mängder ska föranmälas, alltså mängder som du inte själv kan lasta av utan hjälp av maskin.